Åpning av biogassanlegget på Stord

Vi ønsker å rette en stor takk til våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere som deltok på åpningen av biogassanlegget 24.05.22. Her er et tilbakeblikk på dagen.

Les mer

RENEVO har inngått en langsiktig avtale om CO2

(Oslo/Stord, 19.05.2022) Nippon Gases Norge AS og RENEVO AS har inngått en langsiktig avtale om biobasert CO2 fra RENEVOs nye anlegg på Stord. Avtalen innebærer at Nippon Gases henter ut den CO2 som produseres hos RENEVO.

Les mer

Kunngjøring

RENEVO AS vil med dette meddele at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fattet vedtak om tildeling av samtykke til oppstart og drift av biogassanlegget i Eldøyane Næringspark. Vedtak er fattet med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff1 § 17 og gjelder for prosesstrinnet som omfatter biogassproduksjon.

Tiltaket er meldepliktig iht. storulykkeforskriften § 6.

 

Les mer

Første reaktor på plass

Fredag 09.07 kom første reaktor på plass i reaktorhallen. Reaktoren ble fraktet fra Hyen i Sogn, og vil bli ferdigmontert på stedet. De ni resterende reaktorene vil komme fortløpende utover sommeren og høsten.

Les mer

Går sammen om grønt skifte

Sammen med IceCO2 inngår RENEVO et eksklusivt samarbeid om å produsere og levere klimanøytral CO2 til det nasjonale markedet. 

Storkontrakten om å levere BioCO2 strekker seg over flere år, og selskapene har en felles ambisjon om å videreutvikle samarbeidet for bredere og mer bærekraftige løsninger for forbrukerne. 

 

Les mer

Grønn plattform

RENEVO får støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Sammen med SINTEF Industri, NORCE Miljø, Katapult Sustainable Energy og NCE Maritime CleanTech skal RENEVO etablere et innovasjonsdrevet konsortium, og skape et hovedprosjekt sentrert rundt en optimert produksjon av LBG og oppgradering av gass og biorest til høyverdig produkt.

Les mer

Gasnor inn som eier i RENEVO

Gasnor har lenge vært leverandør av naturgass til RENEVO. Nå går de inn på eiersiden, og RENEVO blir en del av selskapets grønne satsing.

Gasnor kjøper 50 % av aksjene i RENEVO AS. Som leverandør av naturgass har Gasnor samarbeidet med RENEVO siden overtakelse av naturgassnettet på Stord i 2016. RENEVO har parallelt med naturgassdistribusjon jobbet med å realisere et innovativt biogassanlegg siden 2017, og det første biogassanlegget er under bygging på Eldøyane i Stord kommune.

Les mer

Rotevatn la ned Grunnstein på Eldøyane

For å markere byggestarten på biogassanlegget, inviterte Sunnhordland Naturgass til miljøseminar på Stord Hotell. Stortingsrepresentanter, ordførere og samarbeidspartnere var invitert til å markere dagen.

- Her snakkar vi ikke bare om sirkulærøkonomi, nye arbeidsplasser eller klimareduksjon, men alt dette, sa ein tydelig positiv klima- og miljøvernminister.

 

Les mer

Senter for forskningsdrevet innovasjon

 Styret i Norges Forskningsråd vedtok 11. juni 2020 å tildele konsortiet SFI Industrial Biotechnology status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Renevo skal, sammen med SINTEF, NORCE, NTNU og NMBU og 14 andre industripartnere, gi Norge en fremtredende posisjon i den globale, hurtig voksende konkurransen innen industriell bioteknologi.

– Dette er fantastiske nyheter og vil ha stor betydning for målsetning vår om å ligge i front innen biogass, sier daglig leder Jan Kåre Pedersen.

 

Les mer