Åpning av biogassanlegget på Stord

Vi ønsker å rette en stor takk til våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere som deltok på åpningen av biogassanlegget 24.05.22. Her er et tilbakeblikk på dagen.

Les mer

Kunngjøring

RENEVO AS vil med dette meddele at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fattet vedtak om tildeling av samtykke til oppstart og drift av biogassanlegget i Eldøyane Næringspark. Vedtak er fattet med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff1 § 17 og gjelder for prosesstrinnet som omfatter biogassproduksjon.

Tiltaket er meldepliktig iht. storulykkeforskriften § 6.

 

Les mer