Gasnor inn som eier i RENEVO

Gasnor har lenge vært leverandør av naturgass til RENEVO. Nå går de inn på eiersiden, og RENEVO blir en del av selskapets grønne satsing.

Gasnor kjøper 50 % av aksjene i RENEVO AS. Som leverandør av naturgass har Gasnor samarbeidet med RENEVO siden overtakelse av naturgassnettet på Stord i 2016. RENEVO har parallelt med naturgassdistribusjon jobbet med å realisere et innovativt biogassanlegg siden 2017, og det første biogassanlegget er under bygging på Eldøyane i Stord kommune.

Les mer

Rotevatn la ned Grunnstein på Eldøyane

For å markere byggestarten på biogassanlegget, inviterte Sunnhordland Naturgass til miljøseminar på Stord Hotell. Stortingsrepresentanter, ordførere og samarbeidspartnere var invitert til å markere dagen.

- Her snakkar vi ikke bare om sirkulærøkonomi, nye arbeidsplasser eller klimareduksjon, men alt dette, sa ein tydelig positiv klima- og miljøminister.

Anlegget på Stord blir vurdert til å være lønnsomt allerede i første driftsår. Med en helt ny og banebrytende tekonologi for utvinning av biogass, utviklet av norske Antec biogass i samarbeid med Norges Miljø- og bioteknologiske Universitet på Ås. Teknologien har vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

- Det nye anlegget vil gi et helt unikt miljøavtrykk. Vi har planer om å bygge ti slike anlegg rundtom i landet som raskt skal bli lønnsomme uten statsstøtte, og skape hundrevis av nye arbeidsplasser, sier dagleg lder i Sunnhordland Naturgass, Jan Kåre Pedersen.

Les mer

Sunnhordland Naturgass endrer navn

Renevo Vi er et lokalt selskap med røtter i Sunnhordland, men har for mål å nå ut til et større og bredere marked, både nasjonalt og internasjonalt. Naturgass skal ikke være vårt hovedprodukt, og det vil bli en innfasing av biogass når produksjonen er oppe og går. Det nye selskapsnavnet er valgt ut i fra vårt fokusområde som er miljøet, og det gir oss assosiasjoner til noe rent, nytt og fornybart. Ressursene frå vårt nærområde skal brukes på en bedre og mer bærekraftig måte enn tidligere. En sirkulær bioøkonomi basert på gjenbruk og gjenvinning er et sentralt mål. Renevo skal lede utviklingen av tilbudet av miljøvennlige og alternative energiformer, og være en totalleverandør av lokalskapt, alternativ energi.

Les mer

Senter for forskningsdrevet innovasjon

 Styret i Norges Forskningsråd vedtok 11. juni 2020 å tildele konsortiet SFI Industrial Biotechnology status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Renevo skal, sammen med SINTEF, NORCE, NTNU og NMBU og 14 andre industripartnere, gi Norge en fremtredende posisjon i den globale, hurtig voksende konkurransen innen industriell bioteknologi.

– Dette er fantastiske nyheter og vil ha stor betydning for målsetning vår om å ligge i front innen biogass, sier daglig leder Jan Kåre Pedersen.

 

Les mer