Endring i pris på naturgass og propan for privatkunder

01.01.2022 vil RENEVO foreta en prisjustering på naturgass og propan for privatkunder. Fra denne datoen er prisen på naturgass og propan 1,25 kr/kWh. Fastavgiften blir ikke endret, og står fast på 1260 kr per år. I tillegg til normal prisjustering skyldes prisendringen en kraftig økning i gasspriser i Europa, noe som også rammer våre leveranser.

Les mer

Privatkunder

Våre privatkunder bruker i dag naturgass og propan til matlaging og oppvarming av bolig. Når biogassanlegget er oppe i full produksjon vil det bli en gradvis innfasing av biogass i ledningsnettet.  Under har vi publisert nødvendig og nyttig informasjon som er relevant for våre kunder. Trykk på uthevet skrift for å komme til det aktuelle skrivet. Kontakt oss gjerne om man ønsker å få tilsendt denne informasjonen i posten.

Les mer