Kunder

I dag forsyner vi omtrent 300 privatboliger og 100 bedrifter og næringsbygg med naturgass. Vårt distribusjonsnett strekker seg over 22 km, og gir både næringsliv, husholdninger, transport og institusjoner tilgang til klimavennlig energiløsning. Når biogassanlegget er i drift, vil det gradvis bli en innfasing av biogass i ledningsnettet vårt. Ønsker du eller din bedrift å høre mer hva vi kan tilby? Vi hører gjerne fra deg.