Bruksområder for Bio-CO2

Biogass består av metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Renevo produserer biogass, og oppgraderer denne til bio-LNG. I Renevo-prosessen fanges og flytendegjøres også CO2. Bio-CO2 blir med dette et eget produkt.   

Fornybar CO2 fra biogass kan f.eks. benyttes i veksthus. Planter trenger nemlig karbondioksid og sollys for å vokse. I det plantene gror henter de ut karbondioksid fra lufta og lager organiske forbindelser. Helt naturlig karbonfangst, med andre ord. Dette kalles som regel CCU "Carbon Capture and Utlization".

Dersom karbondioksiden i drivhuset lages fra avfallsprodukter er det et utmerket eksempel på hvordan vi kan bruke ressursene vi allerede har rundt oss til å danne sirkulære verdikjeder, fremfor å ty til fossile kilder.

CO2 kan også brukes til tørris produksjon. Tørris blir blant annet brukt til kjøling av mat i transport næringen. Dette erstatter også diesel drevne kjøleaggregater på vogntog. 

Et tredje bruksområde for CO2 er kullsyre i brus og øl. Den flytende bio-CO2 som blir produsert av Renevo holder næringsmiddelkvalitet og kan benyttes som kullsyre.