Sunnhordland Naturgass endrer navn

Vi er et lokalt selskap med røtter i Sunnhordland, men har for mål å nå ut til et større og bredere marked, både nasjonalt og internasjonalt. Naturgass skal ikke være vårt hovedprodukt, og det vil bli en innfasing av biogass når produksjonen er oppe og går. Det nye selskapsnavnet er valgt ut i fra vårt fokusområde som er miljøet, og det gir oss assosiasjoner til noe rent, nytt og fornybart. Ressursene frå vårt nærområde skal brukes på en bedre og mer bærekraftig måte enn tidligere. En sirkulær bioøkonomi basert på gjenbruk og gjenvinning er et sentralt mål. Renevo skal lede utviklingen av tilbudet av miljøvennlige og alternative energiformer, og være en totalleverandør av lokalskapt, alternativ energi.