Bærekraftige løsninger fra naturlige kretsløp 

Gjennom generasjoner har folk langs kysten brukt sin kreativitet og skaperkraft til å utvikle næring som bidrar til livskraftige lokale samfunn. Å leve av naturens ressurser i harmoni med økosystemene samtidig som vi skaper noe vi er stolt av og bidrar til å løse lokale og globale behov, kan sies å være historien om gründeren fra kysten. RENEVO ble i 2016 etablert i samme ånd, av gründere som har vært med på ulike reiser innen bl.a. telekom, industri, subsea, elektro og oppdrett, og drives av å bruke sin kompetanse og ressurser for å skape noe som gir lokal verdiskaping og samtidig kan bidra til å bevege verden i en bærekraftig retning.

Drivkraften bak RENEVO er tanken om at bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til produksjon og bruk av energi og mange andre produkter mennesket trenger, kan ha sitt utspring i naturlige kretsløp, en lærdom som vi kan hente ved å studere økosystem blant oss. Fremveksten av den sirkulære økonomien og bioøkonomien gir et grunnlag for at vi skal kunne ha dette fokuset. Det muliggjør at vi kan løse utslippsutfordringer i flere næringer og ved hjelp av teknologi og industriell produksjon forvandle disse til verdifulle bærekraftige produkter som verden trenger. 

Kontinuerlig optimalisering av verdistrømmene av råstoffer vi anvender i vår produksjon, er en forutsetning for at produktene vi skaper skal kunne skyve grensene for klimanøytralitet og nullutslipp. Fordi produktene vi skaper typisk vil kunne finne vei tilbake til der vi fant det råstoffet det startet med, eller til andre formål der de vil kunne gi bærekraftig nytte, og på den måten gjøre sirkelen og kretsløpet fullkomment.

Bærekraftig næringsutvikling gir samfunnsutvikling

RENEVO drives av å skape energi og andre relaterte produkter som gir bærekraftig nytte for samfunnet. For å realisere dette skal vi arbeide og strekke oss etter å nå visjonen om å bli - en ledende leverandør av alternativ energi. Vår misjon beskriver kjernen i hva vi gjør, for oss betyr dette å arbeide målrettet med - å lede utvikling av tilbudet av miljøvennlige og alternative energiformer i samspill med næringsliv og offentlige kunder. 

Våre verdier gjenspeiler det vi er og hvordan vi opptrer. Gjennom disse etterlever vi vår visjon og iverksetter vi vår misjon. Våre verdier er: nyskapende, bærekraftig, tilgjengelig og åpenhet.

Fotavtrykket fra RENEVO sin aktivitet skal gi et bidrag til en større dugnad for å løse de omfattende globale utfordringene vi står overfor. Vi gir derfor vår tilslutning til FNs bærekraftsmål og forankrer vårt arbeid, engasjement, strategi og virksomhet spesielt rundt målene: