Naturgass

Naturgass er den mest miljøvennlige energikilden sammenlignet med andre petroleumsprodukter. 
Naturgass inneholder i hovedsak metan, og er gift- og luktfri.
Naturgass gir reduserte utslipp av CO2, NOx, svovel og støvpartikler sammenlignet med andre petroleumsbrensel.
Overgang fra fyringsolje til naturgass gir mindre vedlikehold og høyere årsvirkningsgrad.
Naturgass er lettere enn luft. Gassen vil dermed stige opp og bli fortynnet ved en eventuell lekkasje.

Renevo distribuerer i dag naturgass via et lokalt gassrørnettverk i Stord kommune til bedrifts- og privatkunder. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om naturgass i Stord kommune.