Fremdrift i Etne

RENEVO er godt i gang med prosjektering og har god fremdrift mot realisering. Vi har hatt tett dialog med kommune, bønder og andre lokale aktører, og opplever stor interesse og engasjement.

Les mer