RENEVO SØKER DRIFTSOPERATØR

Biogassanlegget i Stord kommune blir det første i sitt slag. RENEVO skal kombinere norsk prisvinnende teknologi med et fransk prosessanlegg for produksjon av flytende biogass og CO2. Med fiskeensilasje og husdyrgjødsel skal vi produsere gass til tungtransport og lokal oppvarming. Prosessert CO2 vil i hovedsak bli brukt til tørrisproduksjon, og bioresten blir til gjødsel og jordforbedringsprodukt. Den samlede aktiviteten ved anlegget vil gi et klimaregnskap som er bedre enn null. Med ambisjoner om anlegg langs hele kysten blir satsingen et viktig bidrag til det grønne skiftet, både lokalt og nasjonalt.

Arbeidsoppgaver

Bidra til oppbygging og drift av biogassanlegg

Utarbeide rutiner og prosesser for drift av anlegget

Bidra til optimalisering av anlegget

Løpende vedlikeholdsansvar for fabrikk- og produksjonsutstyr

Kontinuerlig forbedring og utvikling i samarbeid med ledelsen

Delta i bedriftens HMS-arbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra prosessindustri eller andre relevante fagområder

Må ha sertifikat B

Gjerne sertifikat BE, C1, C1E, C og/eller CE

Gjerne truckførerbevis

 

Personlige egenskaper

Kan jobbe selvstendig

Løsningsorientert

Har gode kommunikasjons- og relasjonsevner

Har gode norsk- og engelskkunnskaper

 

Vi tilbyr

En spennende og allsidig stilling i en grønn og fremtidsrettet bransje

Muligheter til å påvirke biogassbransjen sammen med et ambisiøst selskap

Konkurransedyktig lønn


Ta gjerne kontakt ved spørsmål 

Lene Pilskog, forretningsutvikler: 481 51 050
Jan Kåre Pedersen, daglig leder: 470 16 000

Søknadsfrist: 19.03.21
CV og søknad sendes til post@renevo.no