RENEVO SØKER BIOTEKNOLOG

Biogassanlegget i Stord kommune blir det første i sitt slag. RENEVO skal kombinere norsk prisvinnende teknologi med et fransk prosessanlegg for produksjon av flytende biogass og CO2. Med fiskeensilasje og husdyrgjødsel skal vi produsere gass til tungtransport og lokal oppvarming. Prosessert CO2 vil i hovedsak bli brukt til tørrisproduksjon, og bioresten blir til gjødsel og jordforbedringsprodukt. Den samlede aktiviteten ved anlegget vil gi et klimaregnskap som er bedre enn null. Med ambisjoner om anlegg langs hele kysten blir satsingen et viktig bidrag til det grønne skiftet, både lokalt og nasjonalt.

 Arbeidsoppgaver

Utføre og administrere prøver av råstoff og biorest

Bidra til oppbygging og drift av laboratorium

Utarbeide rutiner og prosesser for drift av biogassanlegget

Bidra til optimalisering av anlegget

Kontinuerlig forbedring og utvikling i samarbeid med ledelsen

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra laboratorium

Erfaring med systematiske studier

Personlige egenskaper

Kan jobbe selvstendig

Har gode kommunikasjons- og relasjonsevner

Løsningsorientert

Ønskelig med gode norsk- og engelskkunnskaper

Vi tilbyr

En spennende og allsidig stilling i en grønn og fremtidsrettet bransje

Muligheter til å påvirke biogassbransjen sammen med et ambisiøst selskap

Konkurransedyktig lønn

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål 
Lene Pilskog, forretningsutvikler: 481 51 050
Jan Kåre Pedersen, daglig leder: 470 16 000

Søknadsfrist: 19.03.21
CV og søknad sendes til post@renevo.no