RENEVO SØKER PROSESSINGENIØR/-OPERATØR

Biogassanlegget i Stord kommune er det første i sitt slag. RENEVO kombinerer norsk prisvinnende teknologi med et franskutviklet prosessanlegg for produksjon av flytende biogass og CO2. Med fiskeensilasje og husdyrgjødsel produserer vi gass til tungtransport og lokal oppvarming. Prosessert CO2 vil i hovedsak bli brukt til tørrisproduksjon, og bioresten blir til gjødsel og jordforbedringsprodukt. Den samlede aktiviteten ved anlegget vil gi et klimaregnskap som er bedre enn null. Med ambisjoner om anlegg langs hele kysten blir satsingen et viktig bidrag til det grønne skiftet, både lokalt og nasjonalt.

Stillingen rapporterer til driftsleder. 
Det er en utfordrende stilling med høyre krav til teknisk kompetanse og evne til selvstendighet, gjennomføringsevne og samarbeid med andre. Stillingen vil gi gode utviklingsmuligheter innenfor et fagfelt som vil være sterkt voksende i årene fremover.

Kvalifikasjoner:
• Fagbrev innen prosess og/eller automasjon (fortrinnsvis begge deler)
• Erfaring fra kjemisk prosess
• Gode datakunnskaper
• Kunnskap om styringssystemer/programmeringserfaring
• Være ressurs på eget fagfelt, samt ha evne til å tilegne seg nye fagfelt
• Fordel med kontrollromserfaring
• Fordel med kjennskap til Autocad

Ansvar/aktivitetsområde:
• Følge opp aktiviteter i installasjon, utprøving og oppstartsfasen
• Utarbeide drifts- og vedlikeholdsprosedyrer
• Drift og overvåking av prosessen
• Bidra til optimalisering av prosessen
• Utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver
• Bidra til implementering av vedlikeholdsprogram og kontinuerlig forbedring
• Bevisst jobbing med HMS for å sikre seg selv og andre
• Følge oppsatte arbeidsplaner og vaktordninger
• Bidra til å utarbeide og nå oppsatte mål for RENEVO
• Fremme forslag og gjennomføre tiltak for forbedringer
• Bidra til å vedlikeholde dokumentasjon

Personlige egenskaper:
• Selvstendig og initiativrik
• Sterkt HMS-fokus
• Stor arbeidskapasitet og liker at det er travelt
• God på samarbeid på tvers av disipliner
• Kreativ og liker utfordringer
• Kvalitetsbevisst

Søknad sendes til: post@renevo.no
Søknadsfrist: 15.03.2022

For spørsmål om stillingen:

Håkon Vaage - driftsleder
48156568

Lene Pilskog - leder for innovasjon
48151050